Select Page

INTERVJU S LOVROM KARMELIĆEM O PUČKOJ PROCESIJI PRIKO POJA

INTERVJU S LOVROM KARMELIĆEM O PUČKOJ PROCESIJI PRIKO POJA

Cvjetnicom je započeo Veliki tjedan. Na Veliki petak u ranim jutarnjim satima tradicionalno se u Bolu već 27 godina neprekidno održava predivna pučka procesija Priko poja. Kako bismo saznali više o samoj procesiji i križonošama, zaputili smo se u radionu meštra Lovre Karmelića.

 

  1. Možete li se predstaviti i reći nešto kratko o sebi.

Jo son Lovro Karmelić nadimkom Rade, imon 70 godišć, jo son od prvega dona u ovu procesiju uvik, ja san takozvani bi Šimun Cirenac. Moj posol za ovu procesiju je bi da pomožen nosit križ, kumponjovat križ. Kad križ tuko kalat, kad ga tuko dignut i tako to sve skupa, ja san tol blizu križonoše.

 

  1. Što je procesija Priko poja i otkad se održava?

Procesija Priko poja je obred križnega puta. Imamo dvi procesije u Bolu, jedna procesija je uvečer na Veli pietak i to je kao svečana procesija i tu grijedu i frotri, judi i ministranti i opći puk. To je procesija prihvaćena od strane frotor. U ovu drugu procesiju nisu nikad hodili frotri, to je somo hodi puk. Ona je bila zabranjena pri 40 godišć, zabronili su je 56. godine i zodnji križonoša je bi pokojni Mate Lalića. Onda smo nos nekolicina obnovili tu procesiju 1997. godine i od tada ti presesiun stalno gre. I čak recimo sad se zapišijedu svi ko će nosit križ i golubicu. MI čak imamo zapisano za narednih 40 godišć ko će nosit križ i golubicu. Još jedna napomena, to smo mi uveli, to nema veze sa crikvon, ni sa viron, ni sa ničin, mi smo uveli oni koji nosi križ, njemu mora bit jedon član, pročedivat iz Bola, ili mama, ili otac, ili nono, ili nona. Ako on nimo veze sa Bolon on ne može nosit križ.

 

  1. Kako izgleda procesija i koji joj je raspored?

Procesija, to bude lipo, ide se ujutro rano i mi učinimo put oko 9 ipo kilometrih, i to baš ni jednostavno nosit ti križ, reklo bi se ni puno težak, on pizo 19 ipo kil, ali to je puno teško nosit jer je križ puno veliki, križ je kako idro, to somo nosi jedna ruka i ruka mora bit joka. Parvo svega to nosi vira, ako nis vjernik onda je to ništo drugo. Procesija izgledo: grijedu za križon oni koji pivodu to su takozvani pivoči, zovedu hi i beštimaduri jer to uglavnom grijedu ljudi koji malo grijedu u crikvu, onda grijedu još dvo manjo križa i onda puk za njima. Nimo tod baš velikega rijeda sve se grije ka u kolonu. Večernja procesija je drukčije, to je sve organizirano, a ovo je pučki, narodno.

 

  1. Koliko ste vi puta nosili križ?

Jo son u ovi presesijun Priko poja, jo son ga nosi jedon put, kad san se jedon put bi zapison, nison ga nosi, jer je učini veliki dožd, bilo je veliko nevrime, i nison ga nosi. A u nos recimo grije red ako ne nosiš križ ono godišće kad si zapišen, zbog vrimena, zbog ovega, zbog onega, tebe čeko rijed. U nos se ne gubi rijed, nego ako san bi bolestan ili je bilo grubo vrime, onda ću ga nosit dogodišća. Znači nosi son go jedan put, a kad je bila procesija ova večernja, pri nego smo mi obnovili ovu procesiju, jo son go nosi puno puti, sigurno piet, šest, sedan puti. Zbog čega san ga nosi toliko puti? Jerbo ga ni imo ko nosit, a danas se zapišiju svi.

 

  1. Koja je vaša uloga u organizaciji i provedbi procesije?

Moja uloga organizacije je ta da ja pišen libar doma i sve se zno za svaku godinu ko nosi križ, ko nosi golubicu. Jo son bi takozvani Šimun Cirenac dokle son mogo, ali meni sad već kolina ne vrididu i sad va dvo zodnja godišća jo nison hodi za križon, jo son pri to daržo križ, pomogo i sve to skupa, bi son tol jedan od glavnih, koji je pomogo u nošenju tega križa jer ovi križ ča se nosi, tol je bilo i vrlo slabih judi, nelagodnih, koji nisu imali force. Vrlo je malo svita tol nosilo križ, jer se zapišiju čin se rode,  a kako će ga nosit, on ga ne more nosit, tako da san ja tu puno pomogo, a sad je mene zamini Andro Jugović, on sad gre za križon i on to pomože, jo isto buden dole u crikvu dokle se krijene i tako sve to skupa, ali mene sad bolidu kolina već ne mogu hodit, imon force ali ne mogu hodit.

  1. Tko sve nosi križ i kako se određuju križonoše?

Križ more nosit komu nikor pročedije iz Bola, znači, jedon od fameje mora bit porijeklom iz Bola.  Ko se meni jovi jo zapišen godišće. Za sad imamo zapisano križonoših do 2062. godine.

 

  1. Možete li nam reći nešto za kraj, neku poruku koju biste poslali budućim križonošama ili puku?

Budućim križonošama da neka se ne zapišiju ako nimo voju i ako nimo viru, jer bez vire neće ga prinit, jer niti je to grijeda, niti je to vrića cimenta. Križ se može nosit kako se nosi, dostojanstveno i lipo, čapat ga dole za onu vaštu i nosit ga, a može se nosit priko ramena ko bija, ko grijeda, onda ga moš nosit odo vod do Fora, ali triba ga se nosit sa vojon. Poručujen roditeljima da neka ne zapišiju svoju dicu ako vididu  da niti su od crikve, niti imadu force niti imadu voje. Eto to je moja poruka.

Intervju vodila i zapisala: Ema Palavra, 7. razred

Podrži izvrsna.hr

Daj nam svoje mišljenje! Odvojite malo vremena i podijelite s nama vaše prijedloge, ideje ili postavite pitanje.

Javite nam se još danas!