Select Page

Jadranski RZC STEM

O projektu

KRATKI OPIS

Projektom se žele ojačati kapaciteti osnovnih škola u SDŽ, LSŽ i gravitirajućih područjima s ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika. Kroz projekt je predviđena uspostava regionalnog znanstvenog centra (RZC) sa sjedištem u SDŽ (Split) i podružnicom u LSŽ (Gospić).

 

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je doprinijeti stvaranju okruženja, sadržaja, alata, aktivnosti i mogućnosti za razvoj i jačanje STEM, IKT, poduzetničkih i građanskih kapaciteta, kompetencija, vještina i znanja učitelja, drugih odgojno-obrazovnih radnika te učenika osnovnih škola, a uključivo i indirektno kod drugih razvojnih i obrazovnih dionika i korisnika na prostoru Jadranske Hrvatske

Dionici projekta

Projekt „Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva“, akronim Jadranski RZC, financiran je iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje  2014. – 2021. godine.

Splitsko dalmatinska županija

Nositelj projekta

-------------------------------

Splitsko-dalmatinska županija je upravno-teritorijalna jedinica u srednjoj Dalmaciji sa sjedištem u Splitu. Prostorno je najveća hrvatska županija, ukupne površine 14 045 km2 od čega 4572 km2 otpada na kopno. Godine 2021. je imala 425 412 stanovnika.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Partner

------------------

ustanova je koja promiče obrazovanje potencijalno darovitih učenika u Splitsko dalmatinskoj županiji, s ciljem stvaranja okvira za rad s talentiranim i nadarenim učenicima u Republici Hrvatskoj. Također se trudimo dijeliti ono što smo naučili u tom procesu sa svim ljudima koji žele pomoći izvrsnim i nadarenim učenicima ostvariti svoj puni potencijal u domovini, EU i svijetu.

Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split

Partner

---------------------

osnovana 2013. godine, a djeluje u području promicanja društvenog poduzetništva, održivog razvoja i društvenih inovacija.
Udruga ima iskustvo s pripremom, mentoriranjem, provedbom i administrativnim vođenjem više desetaka projekata financiranih iz nacionalnih, EU i drugih izvora, a projekti se provode kroz suradnju javnog, privatnog i civilnog sektora.

Ličko-senjska županija

Partner

-------------------------------

Ličko-senjska županija najveća je hrvatska županija, koja se prostire na 5 350 50 km² i obuhvaća 9,46 % teritorija Republike Hrvatske. Administrativno sjedište i najveći grad županije je Gospić. Prema popisu stanovništva iz 2021. u Ličko-senjskoj županiji živi 42 893 stanovnika.

Grad Gospić

Partner

------------------

Gospić je grad u Hrvatskoj. Nalazi se u središnjem dijelu Like. Sjedište je Ličko-senjske županije, kao i Gospićko-senjske biskupije.. Prostire se na površini od 966,64 km2, dimenzija cca 42 km u smjeru jugoistok-sjeverozapad i cca 33 km u pravcu sjeveroistok-jugozapad. Na tom prostoru prema rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine živi 12.745 stanovnika.

International Development Norway (IDN)

Partner

---------------------

International development Norway (IDN) je dio IDN grupe izdvojene iz zaklade SINTEF, najvećeg instituta za istraživanje u Skandinaviji. Kroz globalnu mrežu stručnjaka osiguravaju razmjenu znanja i suradnju na projektima, usredotočujući se na kružno gospodarstvo, zelenu energiju, poduzetništvo, obrazovanje i socijalnu uključenost, proizvodnju, mala i srednja poduzeća, IKT i inovacije.

PMF Split

Partner

-------------------------------

jedan je od osnivača te jedan od najstarijih fakulteta Sveučilišta u Splitu, a s oko 900 studenata te oko 140 djelatnika, je među većim sastavnicama. Temeljna djelatnost Fakulteta je nastavni, znanstveno-istraživački i stručni rad u području prirodnih, tehničkih i društvenih znanosti, a istraživanja se izvode još i u području biotehničkih i biomedicinskih znanosti.

Visoko učilište Algebra

Partner

------------------

Osnovana 1998. godine, Algebra danas zapošljava više od 170 stalnih zaposlenika i preko 600 vanjskih suradnika.Godišnje educiramo oko 15.000 polaznika kroz razne seminare i kraće edukativne programe u obrazovanju odraslih, od čega preko 3.000 mladih i djece u programima priprema za državnu maturu i digitalne akademije, dok u visokom obrazovanju upisujemo preko 550 novih studenata godišnje.

Osnovna škola Kostrena

Partner

---------------------

OŠ Kostrena djelovala je kao područna škola OŠ Pećine. U novoizgrađenu zgradu današnje škole, doselili smo 2001. godine, a početkom 2006. godine postali smo samostalna osnovna škola.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Partner

-------------------------------

obavlja poslove vanjskoga vrjednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima. U obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, koje obavlja isključivo samostalno, Centar surađuje sa znanstvenim, odgojno-obrazovnim i drugim srodnim ustanovama te fizičkim i pravnim osobama.

Javna ustanova Razvojna agencija LSŽ LIRA

Partner

------------------

osnovana za obavljanje poslova regionalnog koordinatora za Ličko-senjsku županiju sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Lira je temeljem Pravilnika o upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija regionalnih koordinatora upisana u Upisnik regionalnih koordinatora. Ličko senjska županija je dio NUTS 2 regije – Jadranska Hrvatska.

Financiranje

  • $Ukupna vrijednost projekta je 20.768.125,21 HRK
  • $85 % (17.652.906,43 HRK) osigurano iz donatorskih sredstava
  • $15% (3.115.218,78 HRK) iz nacionalnih sredstava

Sve o projektu, više o projektnim partnerima i o aktivnostima samog projekta pogledate na stranici projekta!

Podrži izvrsna.hr

Daj nam svoje mišljenje! Odvojite malo vremena i podijelite s nama vaše prijedloge, ideje ili postavite pitanje. 

Javite nam se još danas!