Select Page

Nova sela

Kampus NCI Nova sela

Kompleks na prostoru Novih Sela planiranih funkcija i sadržaja, a kako je definirano razvojnim programom CI SDŽ,  obuhvaća vrlo širok spektar korisnika i programa i na taj način u konačnici postaje nukleus budućeg društvenog i gospodarskog razvoja SDŽ u cijelosti. Prostornom integracijom planiranih sadržaja, od odgojno-obrazovnih sadržaja CI SDŽ koji će direktno u edukaciji i odgoju doprinijeti razvoju ljudskih potencijala do društvenih, kulturnih i sportskih sadržaja koji će kroz organizaciju kreativno korištenog slobodnog vremena i integracije sa širom društvenom zajednicom, stvoriti će se osnova za razvoj jedne nove i vrlo važne infrastrukture, infrastrukture rada i znanja.

Kampus NCI Nova sela

  • Pilot kampus izvrsnosti oko stare škole u Novim selima

  • Usmjeren poticanju izvrsnosti u svim sektorima

Dvije faze realizacije

1. faza (2021.-2026.)

2. faza (2026.-2027.)

I.faza

NPOO, financijski instrumenti EU strukturnih i investicijskih fondova, JPP…: priprema tehničke dokumentacije + realizacija i opremanje spremnih infrastruktura, razvoj i uspostava sustava

II.faza

EU fondovi, JPP… : realizacija ostatka infrastruktura, optimiranje, replikacija, skaliranje i kapitalizacija sustava izvrsnosti

Ciljne skupine

sva djeca i mladi (5-35), a posebice (potencijalno) daroviti, visoko-motivirani, kreativni, ali i drugi učenici s posebnim potrebama, odgojno-obrazovni djelatnici, nositelji politika izvrsnosti na lokalnoj, županijskoj, nacionalnoj, EU i makroregionalnoj razini, inovativni poduzetnici, znanstvenici, IRI stručnjaci, inovatori, udruge, treneri, vodiči, sportaši, turisti aktivnog turizma

Programi

STEM, IKT, poduzetništvo, projekti, inovacije i kreativnost, kultura, umjetnost, sport, rekreacija i turizam posebnih interesa, pametna i regenerativna poljoprivreda, naselje višestruke inteligencije (Novi Europski Bauhaus), plave i zelene inovacije, društveni razvoj vođen od strane zajednice, sigurnost, otpornost, uključivi, održivi i regenerativni razvoj zajednice

Sadržaji

smještajno-ugostiteljski, edukacijski, sportski, IRI i poslovni sadržaji (STEM učionice i laboratoriji), STEM vrtovi, parkovi, šetnice, zelena, plava i siva infrastruktura, e-mobilnost

Podrži izvrsna.hr

Daj nam svoje mišljenje! Odvojite malo vremena i podijelite s nama vaše prijedloge, ideje ili postavite pitanje. 

    Javite nam se još danas!