Select Page

O nama

O nama

Izvrsna.hr je dio nacionalnog strateškog projekta sustava izvrsnosti za hrvatsko obrazovanje, društvo i gospodarstvo 5.0 .  U projekt su uključeni  Splitsko – dalmatinska županija sa Centrom izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i CEDRA (Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj).

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

CI SDŽ je ustanova koja promiče obrazovanje potencijalno darovitih učenika u Splitsko dalmatinskoj županiji, s ciljem stvaranja okvira za rad s talentiranim i nadarenim učenicima u Republici Hrvatskoj. Također se trudimo dijeliti ono što smo naučili u tom procesu sa svim ljudima koji žele pomoći izvrsnim i nadarenim učenicima ostvariti svoj puni potencijal u domovini, EU i svijetu.

U ovom trenutku imamo preko 120 mentora i više od 430 učenika u našim „A“ programima iz matematike, informatike, novih tehnologija i prirodoslovlja a program poduzetništva je krenuo u izvedbu u ovoj školskoj godini.

Osposobljavanje odgojno obrazovnih djelatnika za rad s potencijalno darovitim učenicima također je naš primarni interes, a centar organizira razne edukacije i konferencije u području rada s darovitima, koje nisu usmjerene samo na koncept darovitosti, već i na podučavanje metoda rada u svrhu unapređenja cjelokupnog sustava.

Misija

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije ima za cilj svojim djelovanjem poticati izvrsnost učenika i izvrsnost samog sustava.

Vizija

Ostvarenje punog potencijala svakog izvrsnog i darovitog učenika u SDŽ i RH

Vizija ustanove jest nametnuti se kao središnja odgojno-obrazovna institucija te kao mjesto susreta i koordinacije najrazličitijih odgojno-obrazovnih, kulturnih i socijalnih inicijativa. Ostvarenje vizije moguće je samo uz ukupno podizanje odgojno-obrazovnog standarda i uključivanjem svih dionika  u ostvarivanju ove ambicije. Podrška radu s izvrsnima i potencijalno darovitima mora biti jedan od temelja unaprjeđenja obrazovnog sustava.

Vrijednosti do kojih držimo
 • naša primarna odgovornost je poboljšanje kvalitete obrazovanja
 • dosljedno pokazivanje predanosti izvrsnosti najbolji je način za postići izvrsnost
 • cijeli sustav može imati koristi od poticanja izvrsnosti i darovitosti
 • učenje je cjeloživotni proces
 • međusobno povjerenje, briga i poštovanje su od ključne važnosti za učenje
 • učinkovito poučavanje povećava kvalitetu obrazovanja
 • kvalitetni sadržaji poboljšavaju okruženje za učenje
 • škola, obitelj i zajednica su partneri
 • učinkovito slušanje i otvorena, dvosmjerna komunikacija ključni su za naš uspjeh

CEDRA (Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj)

Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split je udruga osnovana 2013. godine, a djeluje u području promicanja društvenog poduzetništva, održivog razvoja i društvenih inovacija. Udruga ima iskustvo s pripremom, mentoriranjem, provedbom i administrativnim vođenjem više desetaka projekata financiranih iz nacionalnih, EU i drugih izvora, a projekti se provode kroz suradnju javnog, privatnog i civilnog sektora.

Naši stručnjaci sudjeluju u razvoju i provedbi programa formalnog i neformalnog obrazovanja, poticanja eko-društvenog poduzetništva i aktivnog građanstva, a udruga je provela, odnosno još uvijek provodi više EU i međunarodnih projekata. CEDRA Split je nositelj izrade Strategije razvoja ljudskih potencijala SDŽ i gradskih programa za mlade više JLS-ova uključivo i ruralnih gradova. 

Fokus

N

Osobni razvoj

N

Inovativno financiranje

N

Razvoj ljudskih resursa

N

Eko-društvene inovacije

N

Organizacijski razvoj

N

Razvoj lokalnih zajednica

N

Eko-društvena ekonomija

N

Co-working

N

Start-upovi

N

Razvoj i provedba projekata

N

Istraživanje, razvoj i inovacije

Obrazovanje 5.0 

Ciljevi i rezultati nacionalnog strateškog transformacijskog projekta

Aktivnosti nacionalnog strateškog transformacijskog projekta

Podrži izvrsna.hr

Daj nam svoje mišljenje! Odvojite malo vremena i podijelite s nama vaše prijedloge, ideje ili postavite pitanje. 

  Javite nam se još danas!