Select Page

Vrgorske kule – od poduzetničke ideje do koncepta realizacije

Vrgorske kule – od poduzetničke ideje do koncepta realizacije

Učenici i mentori naše škole ove godine sudjeluju u tri projekta CI SDŽ:  Cimaj, Čuvari baštine i Dalmatinski suvenir. Učenici koji sudjeluju u projektima zainteresirani su za sve aktivnosti. Cimajeva radna skupina  „Iz Tinova grada“ dobila je projektni zadatak u kojem treba predstaviti projekt CIPO naše škole „Vrgorske kule“ (Centar izvrsnosti – poduzetništvo).

U projektu bi nastao proizvod „vrgorske kule“ koji bi činio niz kula koje svjedoče o onovremenom životu Vrgorca. Vrgorac u svojoj ponudi nema takav suvenir, a suvenir kao turistički proizvod ima svoju vrijednost za kupca, proizvođača i za destinaciju. Kule bi se izrađivale od glinamola metodom ručnog oblikovanja. Učenici će na taj način suradnički učiti i raditi u timu te razvijati ljubav prema materijalnoj baštini koju je stvorio čovjek. Poticat će se suradnja s udrugama na lokalnoj razini. Učenici će planirati i upravljati aktivnostima te steći sposobnost razvoja poduzetničke ideje od koncepta do realizacije.

O projektu „Vrgorske kule“

Ideja za dalmatinski suvenir, vrgorske kule, osmišljena je zato što Vrgorac u svojoj ponudi nema takav proizvod, istaknula je voditeljica projekta Matea Mihaljević Jurković, pedagoginja i prof. povijesti u našoj školi.  Imajući na umu važnost očuvanja kulturno-povijesne baštine kao važne komponente identiteta, proizvod „vrgorske kule“ činio bi niz kula koje svjedoče o onovremenom životu Vrgorca (Cukarinovićeva, Dizdarevićeva, Pakerova, Muminova,  Avala, ali i Gradina koja je postojala još otprije). Suvenir kao turistički proizvod ima svoju vrijednost za kupca, proizvođača i za destinaciju. Osim što se vrijednost kupljenog suvenira primarno može povezati s emocijama jer će kupca podsjećati na trenutke i na samo mjesto koje je posjetio, važnu ulogu ima i kognitivna komponenta jer uz pomoć tih suvenira kupac stječe određena povijesna znanja o Vrgorcu. Kule bi se izrađivale od glinamola metodom ručnog oblikovanja. Na taj bi se način djelotvorno poticalo učenike na razvoj sklonosti, interesa i sposobnosti u tom kontekstu. Učenici će suradnički učiti i raditi u timu te razvijati ljubav prema materijalnoj baštini koju je stvorio čovjek. Poticat će se suradnja s udrugama na lokalnoj razini. 

Projekt  će trajati 6 mjeseci. U početnim aktivnostima učenici su se upoznali s kulturno-povijesnim spomenicima grada Vrgorca. Uočili su koji su fenomeni (osmanlijska osvajanja) oblikovali povijest Vrgorca od polovice 15. stoljeća.  Nakon toga stekli su spoznaje o tome kako je fizički prostor koji okružuje čovjeka uvjetovao njegov način života, ekonomiju, društveni razvoj i političko djelovanje. Proučavali su promjene nastale tijekom vremena (npr. promjena uloge kula tijekom vremena). U razgovoru s voditeljicom projekta saznali smo kako će učenici koji su uključeni u projektne aktivnosti sudjelovati na interaktivnim predavanjima, radionicima, povijesnim istraživanjima kao i na terenskom radu. Obilazit će vrgorske kule, fotografirati ih i analizirati način i specifičnosti gradnje. Na kraju sudionici projekta otkrivat će razvoj poduzetničkih ideja. Opisivat će nastanak poduzetničke ideje, razloge odabira kula kao suvenira te identificirati viziju i zadaće poduzetničkog pothvata. Nakon toga bi istraživali tržišnu opravdanost analizirajući tržište nabave i tržište prodaje. Potom bi  opisivali tehničko-tehnološke elemente pothvata s posebnim osvrtom na opis tehnologije i strukturu troškova. Što se tiče ostalih financijskih elemenata, izračunat će konačnu cijenu proizvoda, definirati sve troškove koji ulaze u izračun cijene proizvoda, izračunati koliko proizvoda treba prodati da bi se dosegla točka pokrića. Kreiraju i marketinšku strategiju i na kraju bi izradili suvenire.

Učenici rado sudjeluju u svim fazama projektnih aktivnosti, a uključeno je 25 učenika iz svih obrazovnih programa i razrednih odjeljenja. Praktičnim radom ostvaruje se proces aktivnog učenja, a znanje se čini trajnijim i primjenjivijim u svakodnevnom životu učenika. Kreativnošću u izražaju učenicima je omogućeno  produbljivanje i primjena znanja iz područja važnih za cjelokupan proizvodni proces, počevši od planiranja do evaluacije rezultata rada. Učenici će tako planirati i upravljati aktivnostima te steći sposobnost razvoja poduzetničke ideje od koncepta do realizacije. Preuzimat će odgovornost za ispunjenje obveza i poštivanje rokova. Sve navedeno omogućit će produbljivanje i primjenu teoretskih znanja te povezivanje školskih aktivnosti s proizvodnim radom. 

Očekuje se da će se uspostaviti kvalitetni odnosi s lokalnom zajednicom, Turističkom zajednicom i Centrom za kulturu i baštinu jer upravo učenička zadruga ima svoju ulogu u suradnji između škole i njena okruženja, a svojim će se aktivnostima uključiti u život lokalne zajednice. Budući da je odaziv učenika za projekt iznimno dobar, u budućnosti namjeravamo nastaviti s proizvodnjom suvenira specifičnih za ovaj kraj.

Nensi i Anica Grljušić
Autor fotografije: Matej Jukić

Podrži izvrsna.hr

Daj nam svoje mišljenje! Odvojite malo vremena i podijelite s nama vaše prijedloge, ideje ili postavite pitanje.

Javite nam se još danas!